آزمايشگاه

آزمايشگاه بيمارستان شهداء قائن

آزمايشگاه بيمارستان شهداء قائن با11نيروي فني(4نفركاردان5نفركارشناس,2نفركارشناس ارشد)و4بهيار زيرنظرمسئول فني آقاي دكترعلي اسماعيلي(متخصص پاتولوزي)به صورت 24ساعته به مراجعين ارائه خدمت مي كند.

آزمايشگاه بيمارستان داراي سه زير واحد آزمايشگاه تشخيص طبي,پاتولوژي وبانك خون مي باشد كه هربخش به فراخور نياز از مدرن ترين دستگاه هاي موجود در كشور برخورداراست, به طور مثال در آزمايشگاه تشخيص طبي دستگاه انالايزر بيوشيميBT1500وSelecera2 والكتروانالايزرISmart,سل كانترsysmex-KX-21N,كواگلومترStago, الايزاريدرSeac و... درقسمت پاتولوژي ميكروتوم ساكورا ,Microwave Histoprocessorو... ودر قسمت بانك خون يخچال هاي مخصوص بانك خون ,شيكر پلاكت,سروفيوژ, ديتالاگرو... موجود مي باشد كه از بهترين برند هاي كشور وحتي جهان مي باشند.

براساس تقسيم بندي فني در بخش هاي مختلف اين آزمايشگاه ,آزمايشات مختلفي انجام مي گيردكه به اختصار به بعضي از آنها اشاره مي شود:

بخش بيوشيمي:

آزمايش قند خون كه نياز به 8ساعت ناشتايي دارد

آزمايش قند سه ماهه

آزمايش قند دوساعت بعد از صبحانه

آزمايش تحمل گلوكز در مادران باردار

آزمايش چربي خون كه نياز به 12-10 ساعت ناشتايي دارد

آزمايش تست هاي كبدي

آزمايش مربوط به زردي نوزادان وبزرگسالان

آزمايش تشخيصي پانكراتيت

آزمايشات مربوط به قلب

آزمايشات يون هاي خوني مثل(سديم,پتاسيم و...)

آزمايش گاز هاي خوني

آزمايش تشخيصي نقرس

آزمايشات مربوط به كم خوني

پروتئين ,كراتينين, كلسيم, اسيد اوريك ,سديم ,پتاسيم ادرار 24ساعته و ادرار راندم

Glu-TG-Chol-HDL-LDL-Urea-Cr-AST-ALT-ALP-LDH-Ca-P-Alb-T.Pro-Amylase-Na-K-TPI-CPK-CKMB-U.Acid-IRON-TIBC-HbA1C-Bili-Mg-ABG-VBG

بخش هماتولوژي:

شمارش سلولهاي خوني (گلبول سفيد,گلبول قرمز,پلاكت)

لام خون محيطي

سرعت رسوب گلبولهاي قرمز

تست هاي انعقادي

تعيين گروه خون

CBC-ESR-PT-PTT-BT-CT-PBS-Retic-BG/RH-Hb-HCT

بخش هورمون شناسي:

تست هاي تيروئيدي

تشخيص حاملگي

تشخيص هپاتيتB

آزمايش تشخيصي پرستات

TSH-T4-T3-BHCG-HBS_Ag-HBS_Ab

بخش سرولوژي:

تست تشخيصي تب مالت

تشخيص حاملگي

پرتئين هاي فاز حاد

تست حساسيت گلبول هاي خوني مادر ونوزاد

Aso-CRP-RF-Wright-2ME-Coombs Wright-Widal-Gravindex-CoombsD&T-

 

 

 

 

آزمايشات متفرقه:

آزمايش ادرار

كشت ادرار

آزمايش مدفوع

كشت مدفوع

تست تشخيصي خون مخفي در مدفوع

اناليز مايعات مختلف بدن

كشت  مايعات بدن وزخم ها

U/A-U/C-B/C-S/E-S/C-OB

بخش بانك خون

انجام آزمايشات ABOوكراس مچ بر روي نمونه هاي ارسالي ,آماده سازي خون وفراوردهاي خوني به طور ايمن وتوزيع برحسب نياز بيماران پس از انجام آزمايشات كامل مطمئن وايمن.

دربانك خون از تمامي گروهاي خوني به تعدادمشخص كيسه خون ذخيره مي باشد تادر صورت نياز به بيماران تزريق شود.

همچنين براي بيماران تالاسمي خون مخصوص اين افراد نيز تهيه ودراختيارآنها گذاشته مي شود.

درصورت نياز بيماران به هركدام از فراورده هاي ديگر خون نيز با هماهنگي بانك خون استان فراورده مورد نيازتهيه ورد اختيار بيماران نيازمند قرار داده مي شود.

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/10
تعداد بازدید:
2419
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal