فناوری اطلاعات

تعريف و مفهوم سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS)

 

سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS)، يك نرم‌افزار جامع براي يكپارچه‌سازي اطلاعات مربوط به بيمار جهت ارسال و تبادلات اطلاعات جامع بيمار بين بخشها و ساير مراكز درماني بمنظور تسريع در فرايند مراقبت و درمان بيمار، بهبود كيفيت، افزايش رضايتمندي، و كاهش هزينه‌ها مي‌باشد.

 

سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS)، براي خودكار نمودن امور بيمارستانها و درمانگاهها مانند؛ گزارش‌دهي نتايج آزمايشات، وارد نمودن دستورات پزشك، تجويز دارو، كنترل موجودي داروخانه، انبار مركزي، واحد تغذيه، و غيره طراحي شده است وكليه اقدامات درماني، دستورات دارويي و خدمات تشخيصي از طريق سيستم به پاراكلينيكها و حتي مراكز اداري از قبيل حسابداري، داروخانه، انبارها، و ساير واحدها ارسال شده و پاسخ آنها دريافت مي‌شود. بنابراين، زمان شروع و خاتمه همه اقدامات در سيستم مشخص و قابل پيگيري است .

 

 

 

اهداف عمده سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS) را به شرح ذيل است:

 

1- ارتقاء سطح كارايي پرسنل

 

2- حذف رويه‌هاي تكراري و غيرضروري

 

3- استفاده از كامپيوتر بعنوان ابزار كار

 

4- استخراج آمار و اطلاعات به روشهاي سريعتر و دقيقتر

 

5- بهبود كيفي وضع خدمات درماني

 

6- ايجاد يك روش و سيستم كاري مدرن و استاندارد بيمارستاني

 

7- برقراري ارتباط داده‌ها با سيستمهاي مهندسي پزشكي

 

8- برقراري ارتباط اطلاعاتي بين بيمارستانها و مراكز درماني در سطح كشور

 

9- رسيدن به يك بانك اطلاعاتي توزيع شده در سطح كشور و ايجاد ارتباط آن با شبكه‌هاي بهداشت جهاني

 

10- ارتقاي سطح بهداشت جامعه

 

  منافع سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS)

 

1- منافع كمي: منافع مالي هستند كه كاملا قابل اندازه گيري بوده و به استفاده از يك فناوري به خصوص نسبت داده مي‌شود. براي مثال استفاده از فناوري در ارائه الكترونيكي دعاوي پزشكي منجر به صرفه‌جويي در زمان و كاهش هزينه نيروي انساني مي‌شود.

 

2- منافع كيفي: داده‌هاي صحيح و دقيق، ارسال سريع داده‌ها، افزايش قابليت دسترسي و ارتباط بين اجزاء مختلف داده‌ها مزايايي هستند كه به سادگي قابل اندازه‌گيري نيستند.

 

3- منافع استراتژيك: در درازمدت بر سازمانهاي بهداشتي و درماني مهم و اساسي هستند. جمع‌آوري و تحليل داده ها مزيت ويژه‌اي براي سازمان محسوب مي‌شوند كه در طولاني‌مدت پايه و اساس برنامه‌ريزي استراتژيك و تحقيقات بهداشتي و پزشكي مي باشند.

 

   مزاياي سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS)

 

1- ايجاد مديريت علمي در اداره بيمارستانها و درمانگاهها

 

2- ايجاد نظم منطقي در واحدهاي مختلف

 

3- افزايش سرعت و دقت در ارائه خدمات شامل؛ پذيرش، ترخيص، خدمات كلينيكي و پاراكلينيكي، خدمات اداري و مالي

 

4- ارتقاي كيفيت خدمات درماني به همراه افزايش رضايت‌مندي گيرندگان خدمات

 

5- افزايش دقت در تهيه، ثبت، نگهداري و ارسال به موقع گزارشهاي درماني

 

6- سامان دادن به جمع‌آوري، تفكيك و استخراج اطلاعات بيمارستاني و درمانگاهي

 

7- بهبود اقتصاد و درمان با صرفه‌جويي در وقت پرسنل و جلوگيري از هدر رفتن مواد مصرفي و دارويي

 

8- افزايش امكان كنترل مديريت بر فعاليت هاي روزمره بيمارستاني و درمانگاهي

 

9- امكان دسترسي به آخرين اطلاعات بخش‌هاي مختلف و نظارت مستقيم بر امور بيمارستانها و درمانگاهها

 

8- امكان تهيه گزارشهاي مختلف مديريت

 

10- كاهش تخلفات پزشكي: از آنجا كه در سيستم HIS ثبت ساعات و فعاليت‌هاي پزشكي، دقيق و غيرقابل تغيير است، به طور حتم تخلفات پزشكي نيز در سطح بيمارستانها و درمانگاهها‌ها كاهش مي‌يابد.

 

11- كمك به انجام فعاليتهاي پژوهشي و آموزشي در بيمارستانها و درمانگاهها

 

12- امكان طبابت از راه دور

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/10
تعداد بازدید:
1985
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal