تظاهر بیماری کرونا کمتر شده است اما خاکریزهای سلامت خالی نیست

تظاهر بیماری کرونا کمتر شده است اما خاکریزهای سلامت خالی نیست/ قسمت اول

شیفت کاری شب اورژانس (28/02/1399) بیمارستان شهدا تازه شروع شده است. خانم سالمندی که با شکایت درد قفسه سینه از روستا های اطراف شهرستان قائنات به این مرکز درمانی اعزام و در شیفت کاری عصر پذیرش شده بود، با تشخیص سکته ی قلبی حاد اقدامات درمانی اولیه برایش انجام شده است و علایم حیاتی و شرایط اش در حدی پایدار شده که قابل انتقال به CCU و طی کردن ادامه درمانش می باشد. اذان مغرب طنین انداز شده است و انتقال بیمار شیفت قبل به بخش ویژه و خلوتی اورژانس اجازه می دهد که پرسنل زمانی برای افطاری ساده با چای و خرما داشته باشند.

هنوز لیوان چای روی میز سرد نشده که خانم میانسالی با درد قفسه سینه در واحد تریاژ پذیرش می شود. بلافاصله نوار قلب گرفته می شود...تغییرات نواری حکایت از سکته ی قلبی حاد دارد...افطار نکرده تیم احیاء قلبی فعال می شود و بیمار به اتاق مراقبت های ویژه منتقل می شود.

همزمان با این بیمار، دو بیمار مسن (85ساله و 78 ساله) با درد شکمی - که از مراکز روستایی اعزام شده اند- در اورژانس پذیرش می شوند. یکی به شدت بی تاب است و از درد روی تخت آرام و قرار ندارد و دیگری آنقدر افت فشار دارد که صدایش به زور شنیده می شود. نه... دیگر یقینا فرصتی برای افطار نخواهد بود و همه ی پرسنل؛ از پزشک و پرستار گرفته تا منشی بخش و نیروهای خدمات بخش همه در تکاپو هستند.

در این حین خبر ی می رسد که بر بغرنج تر شدن اوضاع می افزاید؛ اورژانس پیش بیمارستانی اطلاع داده بیمار، خانم بارداری را به اورژانس منتقل می کنند که به علت سقوط از موتورسیکلت دچار آسیب شکمی شده است. دختر جوانی نیز به علت مصرف اشتباهی مسمومیت دارویی با کاهش سطح هوشیاری، از یکی از روستا های اطراف قاین در حال اعزام به اورژانس می باشد.

تظاهر بیماری کرونا کمتر شده است اما خاکریزهای سلامت خالی نیست/ قسمت دوم

اورژانس در شرایط اضطراری و آزمونی سخت قرار گرفته است. برای خانم میانسالی که با تشخیص سکته ی قلبی حاد به اتاق مراقبت های ویژه منتقل شده بود، دارو درمان مربوطه شروع شده است. بیمار دچار نامنظمی ضربان قلب می شود که با شوک الکتریکی به قلب اصلاح می شود.

برای دو بیمار مسن (85ساله و 78 ساله) که با درد شکمی از مراکز روستایی اعزام شده بودند، پس از احیاء اولیه با مایعات، سوند معده تعبیه شده و شست و شو ی معده انجام شده است. نتیجه یکی است... خونریزی گوارشی شدید دارند...بلافاصله درخواست تزریق خون می شود و بانک خون بیمارستان اجابت می کند. یکی از این دو بیمار وضعیت تنفسی خوبی ندارد که از همین شروع کار زنگ خطر پیش آگهی بد را به صدا در آورده است.

بیمار خانم باردار به اورژانس منتقل شده، در معاینه ی اولیه علایم حیاتی پایدار است اما از درد شکمی شکایت دارد، پس از برقراری دسترسی عروقی مناسب، درخواست آزمایشات، تسکین اولیه ی درد و اطمینان از پایدار بودن بیمار ، جهت انجام سونوگرافی بارداری و اطمینان از سلامت مادر و جنین، بیمار به واحد سونوگرافی ارجاع می شود.

دختر جوان با کاهش سطح هوشیاری به علت مصرف اشتباهی قرص نیز پذیرش شده است. تنفس های سطحی و کبودی صورت بیمار، مادرش را به شدت نگران کرده است و با گریه و اضطراب از همه درخواست کمک می کند. و تازه تنفس های بیمار و سطح هوشیاری اش کمی بهتر شده است (اولین خبر خوب شیفت)، که پرستار اتاق مراقبت های ویژه اورژانس خبر می دهد بیمار خانم میانسالی که با تشخیص سکته ی قلبی حاد به اتاق مراقبت های ویژه منتقل شده بود و برای وی درمان اولیه شروع شده بود دچار ایست قلبی شده است. بیمار پس از ده دقیقه احیای پیشرفته ی قلبی عروقی، مجددا گردش خون پیدا می کند. حال باید با چالش افت فشار خون بسیار شدید بیمار، ناشی از وسعت سکته قلبی، مبارزه کرد.

پس از تزریق خون و احیاء مستمر با مایعات، وضعیت بالینی یکی از دو بیمار میانسال با خونریزی گوارشی بهتر شده است (دومین خبر خوب شیفت)، اما دیگری که در ابتدا نیز وضعیت تنفسی خوبی نداشت- دچار افت سطح اکسیژن خون و اختلال هوشیاری شده است. چاره ای نیست و باید برای بیمار لوله ی تنفسی تعبیه کرد.

بیمار خانم باردار که به علت سقوط از موتورسیکلت دچار آسیب شکمی شده بود و پس از اطمینان از پایدار بودن بیمار ، برای ایشان سونوگرافی بارداری و اطمینان از سلامت مادر و جنین درخواست شده بود، از واحد سونوگرافی برگشته و گزارش سونوگرافی اش خوشبختانه حکایت از مشکل حادی ندارد. (سومین خبر خوب شیفت)

تظاهر بیماری کرونا کمتر شده است اما خاکریزهای سلامت خالی نیست/ قسمت سوم

خانم میانسال ، با تشخیص سکته ی قلبی حاد، به علت نامنظمی ضربان قلب یک نوبت شوک الکتریکی دریافت کرد و پس از سه بار ایست قلبی و سه بار احیای موفقیت آمیز، و تلاش برای حفظ فشارخون در حداقل محدوده ی قابل قبول، در نهایت با هماهنگی ویژه، با حضور پزشک متخصص طب اورژانس و پرستار، جهت انجام آنژیوگرافی و مداخله ی قلبی تهاجمی برای بازکردن عروق بسته ی قلب اعزام شد. معمول نیست که اتاق عمل آنژیوگرافی در این ساعت بامداد، فعالیت کند، اما شرح تلاش کادر درمانی بیمارستان شهدای قاین و اقدامات انجام شده برای بیمار، پزشک فوق تخصص قلب و عروق بیمارستان رازی بیرجند را مشتاق و مجاب کرده بود که جهت فعالیت ویژه ی اتاق عمل آنژیوگرافی بیمارستان مبدا در این ساعت غیر معمول دستورات لازم را صادر کند.

بیمار پس از اعزام وارد اتاق عمل آنژیوگرافی شد، یکی از عروق بسته ی قلب با موفقیت باز شد و پس از مداخله، به CCU منتقل شد. ساعاتی بعد مجددا دچار ایست قلبی شد که متاسفانه این بار احیا موفقیت آمیز نبود و بیمار در CCU بیمارستان رازی بیرجند فوت شد.

بیمار سالمند با خون ریزی گوارشی که پس از تزریق خون و احیاء مستمر با مایعات، وضعیت بالینی تثبیت شده پیدا کرده در نهایت جهت بررسی فوق تخصصی گوارشی و کنترل موثر تر خونریزی، به بخش گوارش بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند اعزام شد. حال عمومی بیمار خوب است و با بر طرف شدن خطر اصلی در آن مرکز تحت نظر و درمان می باشد.

بیمار دیگر با خون ریزی گوارشی که به دلیل افت اکسیژن خون و مختل شدن سطح هوشیاری برای ایشان لوله ی تنفسی تعبیه شد، به واحد ICU بیمارستان شهدا منتقل شد و تحت مراقبت ویژه قرار گرفت. علیرغم همه ی تدابیر درمانی اتخاذ شده به دلیل شرایط سنی و شدت بیماری زمینه ای چند ساعت بعد در ICU فوت شد.

بیمار خانم باردار ، پس از هفت ساعت تحت نظر بودن در اورژانس و اطمینان از پایداری شرایط، و انجام ویزیت مامایی با حال عمومی خوب از اورژانس مرخص شد.

دختر جوان با کاهش سطح هوشیاری به علت مصرف اشتباهی قرص ، پس از 10 ساعت مراقبت ویژه، در نهایت با هوشیاری کامل و حال عمومی خوب از اورژانس مرخص شد.

با تشکر ویژه از:

متخصص قلب و عروق آقای دکتر عارفی فر

متخصص طب اورژانس آقای دکتر کریمی

متخصص داخلی آقای دکتر قاصری

متخصص رادیولوژی خانم دکتر ملکوتی

متخصص رادیولوژی خانم دکتر ملکوتی

متخصص رادیولوژی خانم دکتر ملکوتی

متخصص جراحی آقای دکتر دلشاد

پزشک عمومی محترم آقای دکتر پرهیزگار

پرستاران شیفت:

آقایان: طحان زاده، اشتری، رحیمی

خانم ها: کریمی، رضایی نسب

نیروی خدمات بخش: آقایان برخوردار و غلامی

حراست اورژانس: آقای فرخنده

پرستار اعزام: آقایان غلامی و رضانژاد

سوپر وایزر محترم شیفت: آقای وحدتی

و رانندگان مجرب آمبولانس های اعزام

منبع:
بیمارستان شهداء قاین
تعداد بازدید:
703
تاریخ:
1399/03/07
امتیازدهی
میانگین امتیازها:1 تعداد کل امتیازها:2
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal