تصويربرداري

  واحد راديولوژي

نام ونام خانوداگي مسئول واحد : علي رزويني

شماره تماس : داخلي  8181


متخصصين 2 نفر ( سركارخانم دكترملكوتي سركارخانم دكتر زهرا رضواني )

شرح خدمات (روند پذيرش بيمار)

 

1- بيمار يا همراهي آن به پذيرش بخش راديولوژي مراجعه نموده و درخواست گرافي خود را به مسئول كامپيوتر( پذيرش) تحويل داده ، همراهي وي جهت گرفتن قبض به فروش تعرفه (پذيرش مركزي) مراجعه نموده ، مشخصات بيمار در كامپيوتر ثبت ميشود. سپس بيمار به اتاق عكسبرداري يا سونوگرافي راهنمايي ميگردد.

2 – بيمار بستري توسط بيماربر با پرونده به راديولوژي اعزام گرديده و مشخصات بيمار از كامپيوتر و پرونده كه توسط بخش مربوطه يا واحد پذيرش مركزي ثبت گرديده ،گرفته ميشود و راديوگرافي  يا سونوگرافي انجام ميگيرد . از بيماراني كه انتقال آنها به راديولوژي مقدور نمي باشد توسط تكنسين راديولوژي با دستگاه موبايل (پرتابل) راديوگرافي بعمل مي آيد و خدمات ارائه شده در پرونده ثبت ميگردد.( همچنين سونوگرافي )

 

  امكانات درماني

كليه راديوگرافي هاي ساده از قبيل جمجمه – لگن – شكم – اندامها – ستون فقرات و..... راديوگرافي با ماده حاجب  - مري معده اثني عشر – روده بزرگ و كوچك و .... كليه خدمات فوق منهاي راديوگرافي با ماده حاجب در تمام شيفت هاي شبانه روز انجام مي شود. كه در صورت لزوم و اورژانسي بودن ماده حاجب نيز شامل حال اين امر خواهد بود.

 

انجام كليه سونوگرافي هاي درخواستي شامل كليه ها و مجاري ادراري- حاملگي - رحم و ضمائم - تيروئيد - پستان و بيضه ( در صورت وجود متخصص همگن ) - نسج نرم - داپلر عروق - كاروتيد  و ....در اين مركز فابل انجام است  

ولي سونوگرافي ترانس ركتال - سونوهاي بيوپسي و آمينوسنتز به علت عدم وجود پروپ مخصوص قابل انجام نيست

 

كادر درماني

 

پزشك متخصص                      2 نفر (خانم) و2 روزدرهفته 1 نفر( مرد)

منشي                                     2نفر

پرتوكار كاردان و كارشناس       11 نفر ( 3 آقا و 8 خانم )

خدمتكار                                 2 نفر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/03/10
تعداد بازدید:
3565
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند مي باشد.
Powered by DorsaPortal